Namada

Namada là một blockchain tập trung vào quyền riêng tư cho tài sản sử dụng công nghệ chứng minh không có kiến ​​thức. Các tính năng mã hóa của Namada mang lại cho người dùng quyền riêng tư liên chuỗi,

Last updated