Avail

Avail là Modular Blockchain tập trung phát triển cơ sở hạ tầng để giải quyết vấn đề Data Availability (tính sẵn có của dữ liệu). Đối thủ cạnh tranh của nó là Celestia

Last updated